Prettig kennis te maken!

Wat is “DE SPHINX”? (uit een kennismakingsbrochure uit 1989)

In maart van het jaar 1866 werd de "Vereeniging De Sphinx” opgericht door een enthousiast gezelschap van meest jongere Hagenaars. De Sphinx bestaat nog steeds en het enthousiasme is er ook nog. Het doel van dit Haagse genootschap is “aan belangstellenden in wetenschap of kunst, de gelegenheid te verschaffen op geregelde tijden elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen”.

Die doelstelling wordt ook In 1989 nog volledig waar gemaakt. De leden ontmoeten elkaar in het winter-seizoen (oktober tot april) elke 14 dagen op een donderdagavond om te luisteren naar iemand van het gezelschap die een causerie, voordracht of improvisatie geeft over een onderwerp dat hij beheerst en dat hem na aan het hart ligt. Dikwijls met dia’s, film of andere visuele middelen onderstreept of toegelicht en altijd met een debat tot slot tussen de aanwezige Sphinxleden onderling en met de inleider.

Waarover praatten zij?

Er zijn tot heden in onze club bijna 2700 uiteenzettingen gehouden. De literator Dr Jan ten Brink sprak vrij dikwijls. Bijvoorbeeld in het najaar van 1888 over Dostojewski. Een arts, Dr. H. de Zwaan sprak — nu ruim 100 jaar geleden — over de “ontwikkeling der chirurgie in deze eeuw”. De historicus Jhr. C.A. van Sypestein sprak over “De woonhuizen van Johan de Wit” en over “Egmond en Hoorne”. In de 90er jaren sprak Dr. P.C. Margadant over “Griekse blijspelen”. De heer G. van Zuylen hield een causerie over Panama.

In de twintigste eeuw liet de schilder H.W. Mesdag een aantal van zijn aquarellen zien en een half jaar later was dat aanleiding voor de verzamelaar C.A. Eckstein zijn verzameling photo-gravuren, aquarellen en potloodtekeningen te tonen. “Moet Nederland allianties sluiten” was de vraag die Mr J.B. Breukelman in 1902 aan de orde stelde. Over de ”stormvloed In Zeeland van 1906” werd door een deskundige gesproken zoals dat ook over de gebeurtenissen in 1953 en over de Deltawerken gebeurde.

En om enkele onderwerpen te noemen van de laatste 5 jaar:

 • Recente indrukken van China en Tibet (Dr. H.N. Boon)
 • Hedendaagse archeologie (Dr. M.S. Kamminga)
 • Vijftig jaar kindergeneeskunde (Dr J.M. Soeters)
 • Kastelen, buitenplaatsen en havezaten in Salland(J.W. Lieftinck)
 • Enkele blikken in de historie van Bronovo (Ds A. Nortier)
 • Jugendstil en art deco (Mr A.J.S. Douma)

De excursies

De Sphinx organiseert voor zijn leden twee excursies per jaar, genaamd de Zomersphinx en de Najaarssphlnx. De laatste vindt steeds plaats in de Haagse regio, de Zomersphinx wat verder weg, bijvoorbeeld:

 • De Koninklijke Marine, Den helder
 • Hoofdkantoor van De Nederlandse Bonk, Amsterdam
 • Shell Chemie, Moerdijk
 • Hoofdkantoor Nederlandse Spoorwegen, Utrecht
 • Kerk en vesting te Naarden

En eveneens uit de laatste Jaren kunnen als doel van de Najaarssphinx worden genoemd:

 • Dr. Neher laboratorium, Leidschendam
 • Hoofdbureau van politie, Den Haag
 • Haagse courant, Rijswijk
 • Koninklijke bibliotheek, Den Haag
 • Fac. voor Luchtvaart— en Ruimtevaarttechniek, Delft.