2010 - 2019

2019

17 januari 2019 Prof. Dr. W. (Wim) M. H. Hupperetz - Goud van de Krim

28 februari 2019 Prof. Dr. M.(Marc)T.M. Koper - De toekomst van duurzame energie, in relatie tot een CO2 neutrale energiehuishouding

21 maart 2019 Dr. M. (Marije) Plomp - Never-Neverland 

18 april 2019 Dhr. R. (Rainer) Bullhorst - "Over schoonheid"

23 april 2019 - Algemene Ledenvergadering en Dr. K.(Karel) Innemee - Fundamentalistische acties van vroege christenen

16 mei 2019 - Jaardiner m.m.v. Fee Suzanne de Ruiter - Sopraan en Gulmira Issabekova - Pianiste

19 september 2019 - Mr. M. (Machiel) B.F.D. de Vries Bastion le Roi, weldadigheid gewijd

17 oktober 2019 - Mr. H. (Hans) Hofhuis (oud-president rechtbank Den Haag) De rechtspraak in deze tijd

21 november 2019 - De heer T. (Tjerron) Boxem - Waterbeheer en Klimaatadaptatie

11 december 2019 - Bezoek aan het huis van de Johanniter Orde. Daarna leest Margreet Hofland voor uit eigen werk over grootmeester Alof de Wignacourt. Daarna buffet 'Stoer en Ruig'. 

 

2018

18-01-2018 Dr. I.C. Innemee - Archeologische opgravingen in de praktijk

15-02-2018 Jaardiner bij Restaurant Fouquet in de Javastraat Den Haag

15-03-2018 Jaarvergadering

15-03-2018 Dr. A. (Aris) Gaaff - Financiering van de Eerste Wereldoorlog

19-04-2018 mevr. Prof.dr. M. (Marlou) L.J.C.  Schrover - Is de hedendaagse migratie anders dan in het verleden?

17-05-2018 Prof. Dr. J. (Jan) A. Bergstra - De Bitcoin

05-07-2018 Zomersphinx - Bezoek aan de Hoge Raad der Nederlanden, de voormalig Amerikaanse Ambassade en lunch en borrel bij Pulchri Studio

20 -09-2018 Lezing vervallen in verband met ziekte

18-10-2018 Drs. E. (Ed) Craanen - oud-ambassadeur in Argentinië - Ooit hadden we een vaderland - Het verdriet van Argentinië  

15-11-2018 Prof. Dr. M(Mirjam) van Reisen - Big Data en politieke dilemma’s

 

2017

19-01-2017 Mr. P.J. (Pieter Jan) Wolthers - Oekraïne, speelbal tussen Oost en West

16-02-2017 Jaardiner in Sociëteit De Witte

16-03-2017 Mevr. J. (Joke) Van der Leeuw-Roord - Een spiegel van trots en pijn, hoe landen omgaan met hun (ongemakkelijk) verleden

20-04-2017 Dr. R. (Rolf) Strootman - Van falende staat naar kalifaat

18-05-2017 Dhr. W. (Wout) van der Toorn - Van Westerse democratie naar Aziatische dominantie?

21-09-2017 Prof. Dr. F (Frans) van Knapen: Zin en onzin over voedselveiligheid -  Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met De Culinaire Tafel van Sociëteit De Witte

19-10-2017 Mevr. M. (Marjolein) van Griethuyzen - de impact van het EU research & innovatiebeleid op het versterken van het concurrentievermogen van de Interne Markt nu en in de toekomst

16-11-2017 Drs. M. (Marten) van Harten - Het vredesraadsel van De Sphinx: Johan Gerard Daniël Wateler (1857 - 1927) 

 

2016

21-01- 2016 Dr. K. (Karel) C. Innemee: De Sphinx: Een merkwaardige en nog niet uitgestorven diersoort

18-02-2016 Jaardiner: Opera “Le Sphinx” van Georges Fragerolle (1855-1920) en uitgevoerd door Jolly Valstar (sopraan), Marjon van Es (sopraan) en Jaap de Wit (piano). Berijmde kroniek 2016.

17-03-2016 Dr. J. (Ko) van Huissteden: Verrassingen uit de Siberische toendra

21-04-2016 Colonel L. (Linda) Strite Murname: The Road Less Travelled 

19-05-2016 Rabbijn mevrouw M. (Marianne) van Praag: Een positieve kijk op de toekomst vanuit een Joods perspectief

05-06-2016 Première Parterre Spectacle Coupé in: ‘Haags, maar niet ernstig'

15-09-2016 De heer L. (Loek) Bos: van concept tot creatie 

20-10-2016 Dr. R. (René) Laureijs :Donkere energie en de uitdijing van het heelal

17-11-2016 Sophia Studio: Muzikale afsluiting Lustrumjaar met Beth & Flo

27-11-2016 De heer L. (Loek) Bos: rondleiding tentoonstelling Loek Bos 70 jaar en 40 jaar kunstenaar bij Pulchri Studio

 

2015

15-01-2015 Jaarvergadering en jaardiner. Berijmde kroniek 2015.

19-02-2015 De heer M. (Michael) Toorop: Toorop over Toorop

19-03-2015 mr. M. (Machiel) B.F.D. de Vries: De paradox van de kaatsbaan: (ruim) 200 jaar Nederlandse Grondwet

16-04-2015 Dhr. R. (Rainer) Bullhorst: Haagse architectuur en stedenbouw in de 20ste en 21ste eeuw

21-05-2015 Dr. M. (Marc) H.W. van Mill: De mogelijkheden en dilemma’s van genetische testen en DNA-analyses

09-07-2015 Zomersphinx: Dagtocht naar Schiedam. 

13-08-2015 Dhr. S. (Simon) Koene: Een grafisch oeuvre

17-09-2015 Dr. K. (Karel) C. Innemee: Rituele Mensdoding

15-10-2015 Dhr. R. (Ronald) Staallekker: Haussmann en De Lichtstad

19-11-2015 Drs. Th. (Thije) H. Adams: Kunstbeleid: een publieke zaak?

 

2014

16 januari 2014 Ledenvergadering en jaardiner. Berijmde kroniek 2014.

21 februari 2014 mr. drs. A.(Ton) C.C.Cats - Cats over Cats

20 maart 2014 Voorjaarssphinx - Bezoek aan het Haags Historische Museum met als onderwerp "Landgenoten! Onderdanen & Oranjes 1813-2013". Aansluitend diner bij De Haagsche Kluis

20 maart 2014 drs. N. (Nico) van Dijk - Lodewijk Thomson: een liberaal militair en een militant liberaal

17 april 2014 Mevrouw J. (Jose) C.E. Koene-de Gilde - Aetas Aurea

15 mei 2014 Dr. P. (Paul) Storms - Korte hoektanden, lange benen en een sexy brein

3 juli 2014 Zomersphinx - Bezoek aan de Sleutelstad Leiden.

Prof. Dr. Wilfred van Soldt - Mesopotamische astronomie

18 september 2014 Dr. Jan E. van Dam en Martin Driessen - Het Rampjaar 1672 en de moord op de gebroeders De Witt

16 oktober 2014 Dr. E (Ewine) F. van Dishoeck - Gaswolken in de interstellaire ruimte

20 november 2014 Dr. R. (Rob) Kurvers - Hoe het Vaticaan (be)stuurt

 

2013

17 januari 2013 Ledenvergadering en jaardiner. Berijmde kroniek 2013.

31 januari 2013 Prof. Dr. F.N. Pieke - Modern China

21 februari 2013 Dhr. K. Thomassen - (voorheen conservator na-middeleeuwse handschriften bij de Koninklijke Bibliotheek, gaf als ‘Uitvreter’ ruim 300 bibliofiele uitgaven uit en is in zijn vrije tijd een fanatiek gebruiker van de drukpers) - Aan Vrienden Gewijd - Alba Amicorum In De Koninklijke Bibliotheek.

21 maart 2013 Voorjaarssphinx: In het kader van de 150ste geboortedag van Louis Couperus maken we onder leiding van een gids, een wandeling langs woonhuizen van Louis Couperus en zijn familie en langs plaatsen die een belangrijke rol spelen in zijn romans. We bezoeken o.a. het geboortehuis van de schrijver, de Archipelbuurt, waar een deel van de familie Van Lowe uit De boeken der kleine zielen woonde, en de Nassaulaan, waar de oude heer Takma uit Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... iedere dag zijn oude liefde Ottilie bezocht.Aansluitend diner bij De Haagsche Kluis en bij Sociëteit De Witte een lezing. 

De heer E. (Evert) V.N. Louwman - De Wondere Wereld van de Auto

18 april 2013 Mr. J.J. De Visser - De EU: verleden, heden en toekomst

16 mei 2013 Dhr. H. Gouweleeuw - De vrijmetselarij een geheim?

4 juli 2013 Zomersphinx naar Dordrecht

19 september 2013 Dr. J.H. (Jan-Hein) Furnée - Plaatsen van beschaafd vertier

17 oktober 2013 Dr. K.(Karel) C. Innemee - Christendom en Islam in het Midden-Oosten

21 november 2013 Dhr. P den Hoed - 200 jaar Koninkrijk

16 december 2013 Concert in de Russische Ambassade - Evgenia Markova (domra) en Vladimir Kirasirov (gitaar)

 

2012

19 januari 2012 Ledenvergadering en jaardiner. Berijmde kroniek 2012.

16 februari 2012 Voorjaarssphinx - bezoek aan en rondleiding door het Paleis Kneuterdijk waarin de Raad van State is gehuisvest - diner - lezing door Drs. A. van Hoytema     - Verboden muziek in  verschillende eeuwen

22 maart 2012 Dr. J. Geurts - Ik zie wat je denkt, over de vrije wil en bewustzijn 

19 april 2012 Ir. M. Nitzsche - Schoon water in Afrika

10 mei 2012 Prof. Dr. J. Hoffenaar - De rechtvaardige oorlog

20 juni 2012 Zomersphinx - bustocht naar de mediastad Hilversum met o.a. een bezoek aan en rondleiding door het gemeentehuis van Hilversum. Rijksmonument en misschien wel het mooiste werk van Dudok. Bezoek aan Europa’s grootste mediapark met extra aandacht voor de Nederlandse omroepgeschiedenis.

20 september 2012 Drs. J.M. Norder (wethouder)  - Stadsontwikkeling Den Haag

18 oktober 2012 Prof. Dr. F.N. Pieke - Modern China (vervallen)

15 november 2012 Mevrouw Dr. A. Mulock Houwer - Eleanora van Aquitanië

30 november 2012 Klassiek concert in de Russische Ambassade - Gulnara Shafigullina (Sopraan ) en Sergey Smirnov (Piano) 

 

2011

13 januari 2011 Ledenvergadering en jaardiner

17 februari 2011 Drs. W. Strootman - Mozart in Den Haag

17 maart 2011   Dhr H. Janssen - Mondriaan

21 april 2011 Mr. Drs. A.C.C. Cats -  Nederlandse Taalkunde

19 mei 2011 Dhr. P. Jonker - Dunea, uw drinkwaterbedrijf, over de grenzen

23 juni 2011 Zomersphinx in het Podium Vocale en bij de Mesdag Collectie - lunch bij Blooming

15 september 2011 Drs. G. Rost van Tonningen - Hoe bestuurbaar is Nederland?

12 oktober 2011 Lustrumdiner bij De Haagsche Kluis aan het Plein in Den Haag. Lustrum 2011 programma.

17 november 2011 Ir. H. Konerman - de intrigerende wereld van de diamant (-handel)

 

2010

21 Januari 2010 Ledenvergadering en Jaardiner 2010

18 februari 2010 Drs. W. (Wout) Strootman - Natuur in de muziek

18 maart 2010   Drs. M. (Marcel M.Teunissen - De Nieuwe Haagse School

15 april 2010  Ir. W. Th. Bik - Tewaterlatingen van schepen, techniek en mislukkingen

13 mei 2010 Ir. Lou Bolt - Darwin en de culturele mens

17 juni 2010 Zomersphinx in Voorburg

16 september 2010 Mevrouw drs L. Ouwehand - Waardering van Indonesische en uitvoerende kunsten in Nederlands-Indië tussen 1870 en 1910

21 oktober 2010 Dhr. C. Montagne - Waarom bewegen continenten?

18 november 2010 Drs. Frederik Erens, De geschiedenis en actualiteit van Estland, Letland en Litouwen