Lustrum 2011

Op 12 oktober 2011 vierde de Vereeniging De Sphinx haar 29ste lustrum aan het Plein in De Haagsche Kluis en in de daarachter gelegen voormalige privé synagoge van de familie Edersheim. De synagoge werd in 1905 gebouwd in de tuin van het bankgebouw annex woonhuis van deze bankiersfamilie. Beide panden zijn een Rijksmonument. In de jaren ’50 had minister Joseph Luns van Buitenlandse Zaken aan de straatzijde zijn kantoor.

Er werd geknipoogd naar het Haagse leven, het oude Indië en de geschiedenis van De Sphinx. Het werd een kleurig samenspel van muziek en mooie woorden. Sphinxlid Pia Simonis versterkte het trio met haar innemende vioolspel.

Het programma bestond uit:

1.   Wat voor weer zou het zijn in Den Haag ( fragment)
2.   “Passage” (Achterberg) ‘ Den Haag - je tikt er tegen en het zingt’.
3.   De Zomertram van Scheveningen
4.   In Den Haag is een Laan
5.   Gedicht van Willem Hussem :
      “Zet het blauw van de zee
      tegen het blauw van de hemel
      veeg er het wit van een zeil in
      en de wind steekt op “
6.   Serenata voor piano en viool met Pia Simonis
7.   Dit mooie land is nooit van ons geweest
8.   Woz geween, een jiddisch lied ‘wat er was is geweest en voorbij ‘
9.   Een vrouw alleen
10. De dood van mijn schat
11. tango - Tanze mit mir in den Morgen
12. Lachen voor een mille
13. Het lied van de Sphinx
14. Den Haag op één


De tekst luidde:

Vereeniging de Sphinx 145 jaar

We hebben in Den Haag een indrukwekkend mooi verleden
Er liggen vast nog vele mooie dagen in ’t verschiet
We weten veel van vroeger - hoe de voorvaderen het deden
We zijn breed geïnformeerd en thuis op velerlei gebied
Voorzien van kamers kasten schijven vol met informatie
We kunnen het verdelen dit staat rechts en dit hoort links
Vandaag de dag de vraag op deze prachtige locatie
Het raadsel het blijft cryptisch - is het Grieks of toch Egyptisch
Wat is er nou zo Haags aan ónze Sphinx

Aangenaam en broederlijk bepaald heterogeen
Lang een mannelijke mix van Haagse kringen
Intiem is het karakter - entre nous - dat niet alleen
Beducht voor grillige veranderingen
Vereeniging met dubbel ‘E’ ooit door Baron Mackay - Lord Reay
Aan ’t Buitenhof - het Keizershof begonnen
De spelling is behoudend vrouwen telden lang niet mee
Althans tot zeer recent zeggen de bronnen
Een vlinder met een leeuwenkop - maar wat staat nou voor op

Koordesiaans genieten - inhoud en plezier
De ramen mogen open - de deur mag op een kier
Een nieuwe wind waait over - wat er was en wat er is
De blik vooruit met open oog voor de geschiedenis

Een club binnen de Witte het ideaal caleidoscopisch
De blik op heel het raderwerk van de maatschappij
Heeft de Sphinx een spiedend oog of is de blik myopisch
Ik haal er gaarne Mesdag en diens Panorama bij
En eren we Damas met mooie zinnen en gedichten
Kom laten we een forum zijn met fraaie vergezichten
Per saldo mag de stelling luiden dat het hierom gaat
Geweldig dat de Sphinx na zoveel jaar nog steeds bestaat !

Schaepman , Tak van Poortvliet , Sam van Houten grote namen
De historie van de Sphinx is ook d’ historie van Den Haag
De Fouw die destijds dichtte: “ Sphinx roep ons nog dikwijls samen “
Mánu forti - stérke handen - man én vrouw vandaag
Nieuw elan - nieuwe actie - de handen uit de mouwen
Een bestuur met vrouwen dát is revolutionair
Zo kan de Sphinx de toekomst in met vuur en zelfvertrouwen
Ook al zou Lord Reay verzuchten: mannen broeders Oh beware

Verhitting der gemoederen: “ statutair onmogelijk “
Geloof en politiek dat lag gevoelig was precair
De houding introvert de eerste eeuw wel wat struisvogelijk
Taal in veel gradaties - stemmig Haags vocabulaire
Een kring van discussianten alfa bèta stad en land
Op naar de 150 jaar - als motto: De kern houdt stand !

Tekst en muziek © Hans Steijger 12 oktober 2011

Uiteindelijk begaf het gezelschap zich naar de synagoge, alwaar officieel het Sphinxboek, van de hand van Sphinx vice voorzitter Dr. Sjaak Zonneveld, ten doop werd gehouden. De eerste exemplaren werden aangeboden aan oud-voorzitter mr. Ton Verkerk, erelid Marijcke Cats en Jeanne Bronmeyer namens de onlangs overleden oud-voorzitter Roelof Troost. Eerder op de avond had in anciënniteit het oudste lid van de vereeniging, Anneke Roodenburg, al een exemplaar in ontvangst genomen.

Na de boekpresentatie werd onder het genot van koffie en thee de avond afgesloten. Uiteraard kon men ter plaatste een uniek exemplaar van het boek kopen. Terwijl de leden van lieverlee richting huis gingen, klonk de muziek van Carpe Diem nog lang na in de gezellige Haagsche Kluis.