Berijmde kroniek 2012.

Niet ver van hier, ongeveer een eeuw gelee,
keek onze toenmalige secretaris Laurens de Fouw heel tevree
naar zijn eerste reflecties in de vorm van een berijmde kroniek,
over onze geleerde club en de unieke Sphinx dynamiek.

Er is veel gebeurd sinds Laurens rijmde over zijn periode,
dus beperk ik me maar tot de afgelopen episode.
Ieder jaar vinden er bestuurswisselingen plaats, en doet afscheid altijd pijn
en voor ons was dat dit jaar het ’t einde van Paul en Sjaak hun termijn.

Evenals onze eerste voorzitter kwam Paul uit het Haagse onderwijs,
maar er zijn meerdere overeenkomsten waar ik graag naar verwijs.
Beiden kunnen bogen op grote kennis, smaak en karakter,
maar hun grootste overeenkomst luidt nog exacter.

Beiden klonken namelijk zo luid en zo duidelijk gelijk een heraut,
als ze ter vergadering blik zeiden, verstonden we allemaal goud.
We zullen het getik van Paul’s hamer missen nu hij deze aan de wilgen hangt,
maar wie weet dat hij als Erevoorzitter af en toe nog een van ons vervangt.

Ondanks Paul zijn laureaat vertoont onze eregalerij een pijnlijk lege steen,   
want ons geliefd erelid Marijcke Cats zeilde van ons heen. 
Mensen zoals Marijcke, Rens, Josca en Roelof speelden veel voor ons klaar,
en dus plukken wij de dag en beginnen we indachtig hen aan ons 146ste jaar.

Door ons lustrum leerden we ook een andere Carpe Diem kennen
En lieten we ons met Haagse klanken en tonen verwennen.
In de Haagse Kluis waren we met een record groep om te lachen en te fêteren
en om het prachtige boek van onze voormalige vicevoorzitter te presenteren.

Sjaak heeft al vele boeken het levenslicht laten zien,
en dit bijzondere werk, was zijn moeilijkste bevalling misschien.
Edoch, de klus is geklaard en 145 jaar geschiedenis is beschreven,
over onze geleerde club, staande in het midden van het Haagse leven.

Voor onze vereniging is dit boek in ieder geval een noviteit,
en uniek als het is, komt het meteen in de vitrine van de Witte Sociëteit.
De kascommissie van Ton en Gerard had een onberispelijk blazoen,
maar door wisseling van de wacht, bestaat deze vanaf nu behalve uit Ton ook uit Coen.
 
Afgelopen jaar hebben we aandachtig geluisterd naar woorden en mooie klanken,
over water, Mozart, diamanten of taal, en altijd na afloop het vocht der ranken.
De Zomersphinx voerde ons met toverlantaarns naar andere tijden,
en voor en na ons bezoek aan Mesdag lieten we ons bij Blooming opnieuw tot veel lekkers verleiden.

Ons bestuur is dit jaar weliswaar klein, maar niet minder strijdvaardig.
Met z’n vieren gaan we ons best doen en zijn we hopelijk onze Sphinx waardig.
Onder scherp toezicht van Christa waken we over de pecunia,
Ineke scout professoren en Marijke is de onmisbare spil in alle stadia.

Lieve vrienden, de volgende gang zal weldra op uw bord worden geserveerd
Op deez enige avond in het jaar dat u niets van de spreker heeft geleerd.
We gaan ons richten op ons dertigste lustrum over ruim vier jaar
En dat speelt dit nieuwe bestuur het liefste met 150 leden klaar.

Wij roepen u op om zoveel mogelijk kandidaat-leden bij ons te introduceren
Opdat ook zij alles over kunst, gezondheid of geschiedenis kunnen leren.
Samen zijn we een unieke club en dat zullen ze in het Haagse weten,
Genoeg gerijmd, ik wens u wederom een smakelijk eten.

 

Michael Toorop