Berijmde kroniek 2015

Als ik deze kroniek schrijf, dwarrelen de woorden langzaam op het papier neer,

de hoogtepunten van vorig jaar passeren in mijn hoofd de revue, keer op keer.

Moeten we iemand gedenken of misschien wel iemand roeme,

de eerste namen die mij te binnen schieten, zijn die van Josee en Simon Koene.

 

Maar liefst twee keer wisten zij ons illustere gezelschap te fascineren,

door ons alles over de Aetas Aurea en die Goldene Zeit te leren.

Bij Studio Pulchri hoorden we, tussen de mooiste kunst gezeten,

alles wat we over Simon’s ets- en schilderkunst wilden weten.

 

Onze eerste lezing van het jaar was getiteld Cats over Cats,

maar door Ton zijn weergaloze presentatie, zit ik nu zèlf een beetje in de rats.

Sommige leden lanceerden een idee, met Jopie de Man voorop,

waarom in 2015 niet een lezing van Toorop over Toorop?

 

De boeiende lezing van Nico van Dijk over Lodewijk Thomson werd alom geroemd,

toch vroeg menigeen zich af, “Waarom is die Thomson nou toch eigenlijk zo beroemd”?

Hij was in ieder geval de eerste Nederlandse militair die op vredesmissie werd gezonden,

maar ook de allereerste die in deze hoedanigheid bezweek aan zijn wonden.

 

Een aanlokkelijke lezing was “Korte hoektanden, lange benen en een sexy brein”,

waarin Dr. Paul Storms de inhoud van onze hersenen vergeleek met een pak melk van Albert Hein

Wellicht komt hij in de komende jaren meer vertellen over de Mesolitische Man uit de Noordzee

en neemt hij weer illustratief materiaal ter leering ende vermaeck mee.

 

Met veel plezier denken we terug aan de Zomersphinx in de sleutelstad Leiden,

toen Professor van Soldt over de Mesopotamische astronomie uit ging weiden.

De enige die in de verzegende hitte van de zaal, de koelte in het hoofd wist te bewaren,

was Christa, want zij realiseerde zich meteen, dat je om deze reden de zaalhuur uit kunt  sparen.

 

Het rampjaar van 1672 werd op wel heel plastische manier geïllustreerd,

want de gebroeders De Witt werden op bestiale wijze door het gepeupel gedemonteerd,

Geen detail, hoe gruwelijk dan ook, bleven de toehoorders bespaart,

zelden werd ons meer duidelijk wat je allemaal kunt doen met een zwaard.

 

Met Dr. Ewine van Dishoeck gingen we de herfst in met een veel positievere noot,

want de verwachtingen van komeetlander Philae waren bijzonder groot.

Inmiddels heeft de lander van de ruimtesonde Rosetta wereldwijd geschiedenis geschreven,

alleen is het jammer dat die niet langer dan een dag in het zonlicht heeft verbleven.

 

Met Dr. Rob Kurvers voelden we ons even Professor Langdon uit de Da Vinci Code,  

toen hij zijn licht liet schijnen op de eeuwenoude tradities van de kardinalen synode.

Politiek en religie waren lange tijd in onze vereeniging onbespreekbaar en dus taboe,           

maar langzaamhand schuiven we meer naar een van deze onderwerpen toe.

 

Zo stond het bestuur enige tijd dubio over ons jaarlijkse concert op de Russische ambassade,

want ook wij slaan het nieuws in Oost Europa en de Krim met enige bezorgdheid gade.

Besluiten om wel of juist niet te gaan betekenden beiden een politieke daad,

maar wie schetste onze verbazing, de uitnodiging kwam dit jaar gewoon te laat.

 

Helaas zijn sommige van onze vrienden vandaag niet aan onze dis gezeten,

zij zitten namelijk gezellig in de Caraïben, de Algarve of Weinstube te eten.

Alleen Yvonne kan om gezondheidsredenen tijdelijk niet meer uit de voeten,

Dus lieve vrienden, sturen wij haar van hieruit 34 maal de groeten.

 

Het bestuur heeft ook het afgelopen jaar zich met plezier van haar taken gekweten,

en enige vorm van verkwisting kan secretaris Machiel niet worden verweten.

Met nul euro secretariaatskosten gaat de vereeninging niet gauw failliet,

iets waar de penningmeester, dat kan ik u verzekeren, zeer scherp op toe ziet.

 

Karel heeft een mooi programma voor de Zomersphinx samen te stellen,

en Ineke wist weer goede sprekers met beta onderwerpen te bestellen.

We zijn een tevreden bestuur, tijd om de kroniek te staken.

het enige dat ik nog wens is dat ook de rest van het menu u moge smaken.

 

Michael Toorop