1910 - 1959

1959     

3 januari 1959 Gewetensvrijheid (Mr. I. E. Hes)

29 januari 1959 De taak en de betekenis van de architect in de samenleving (De heer jan Wils)

19 februari 1959 De Gouden eeuw van Nederland (De heer G.J. Van Buuren)

7 maart 1959 De Perzische Golf (Prof. P.J.G. Huyer)

26 maart 1959 Schoonheid in het leven (De heer J.G. Bos)

11 april 1959 Oud-Egypte (Ir. D.A. De Fremery)

23 april 1959 De grootheid van Prins Willem I (De heer W. Van Wijk)

12 juni 1959 Zomersphinx - bezoek aan het Aquaduct in Rijksweg 4a, Kasteel Nyenrode, Slot Zuylen, diner in `Palace´ te Scheveningen

22 oktober 1959 Polen (Ir. A. Van Weelden)

7 november 1959 Luchtlandingsoperaties in Europa en Afrika gedurende de Tweede Wereld Oorlog (Generaal Majoor V.E. Nierstrasz)

20 november 1959 Najaarssphinx naar Nutricia in Zoetermeer

26 november 1959 Drie beroemde Nederlandse Geneeskundigen, Boerhave, Camper en Donders (Dr. K.T.A. Halbertsma)

10 december 1959 Nietzsche (De kirngloop van het individualisme) (Dr. J.J. Fock)

19 december 1959 Walvisvangst (De heer H.S. Drost)

 

1958     

4 januari 1958 Onderzoek van de aardkorst (Ir. A. Van Weelden)

30 januari 1958 Het roken in de Nederlandse literatuur (De heer F. Koote)

13 februari 1958 Onze onderzeeboten in oorlogstijd (De heer C. Hellingman)

8 maart 1958 Wat is en wat doet de Rijksluchtvaartdienst? (Drs. M.W. Van Lindt van Erk)

27 maart 1958 Zeden en gewoonten in de laatste jaren van de republiek Rome (Mr. Dr. M.J. Van der Flier)

12 april 1958 Mijn verblijf in Liberia (Prof. P.J.G. Huyer)

24 april 1958 Maarten Harpertszoon Tromp (De heer J.C. D´Engelbronner)

20 juni 1958 Zomersphinx - Naar Den ´s Hertogenbosch, Raadhuis. Boottocht op de Merwede en Nopord (Gorinchem-Kinderdijk), diner in de Kieviet Wassenaar

23 oktober 1958 Ethiopië (Dr. H.J. Spit)

8 november 1958 Zeevisserij (De heer H.S. Drost)

25 november 1958 Najaarssphix - Bezoek aan de Zuidhollandse Bierbrouwerij Den Haag

11 december 1958 Wederopwekking van de levensgeesten (Dr. S.A. Klein)

20 december 1958 Baksteen, een Vaderlands product (Ir. A.H. Nijland)

 

1957     

3 januari 1957 Cultuur ten plattelande (De heer J.C. Van Wageningen)

12 januari 1957 De SS-staat en zijn gevolgen (De heer G. Ritmeester)

31 januari 1957 Moderne methoden bij het opsporen van petroleum (Ir. A. Van Weelden)

14 februari 1957 Iets over het stedenschoon van Noord- en Midden Italie (Ir. M.J. Van Westrienen)

2 maart 1967 De autobestuurder- psychologisch en sociologisch (Drs. T.J. Eskes)

23 maart 1967 Papier (C. Vinkhuyzen)

6 april 1967 Asfalt in de weg- en waterbouw (Ir. J.C. Jelgershuis Swildens)

25 april 1957 De ontwikkeling van de gasvoorziening in Nederland (Ir. G. Van Iterson)

22 juni 1957 Zomersphinx - bezoek aan Arnhem, Heide maatschappij, De Wageningse Berg,, diner in Kuhrhaus Scheveningen

24 oktober 1957 Suez en de olie uit het Midden Oosten )De heer E.J. Muller)

9 november 1957 Getijden (eb, vloed en getijstromen) (Ir. A.H. Nijland)

28 november 1957 Beroemde artsen en hun aanzienlijke patiënten (Dr. K.T.A. Halbertsma)

12 december 1957 Octrooiverlening met Mijnbouwkundige voorbeelden (Ir. H.J.M.W. De Quartel)

19 december 1957 Najaarssphinx - Naar de Porseleyne Fles, Delft

21 december 1957 Het Karthuizerklooster van Pavia (Ir. M.J. Van Westrienen)

 

1956     

12 januari 1956 De Rijnkanalisatie (Ir. E. M. H. Schaank)

21 januari 1956 Ontginningswerk voor een vezelonderneming op Sumatra (De heer H.S. Drost)

9 februari 1956 Het leven der bijen (H. Wolters)

23 februari 1956 Van Manuscript tot boek (De heer M. C. Loot)

8 maart 1956 De eigendom van flats (De heer R. Remmelts)

24 maart 1956 Het ontstaan en de ontwikkeling van het Frans 

24 maart 1956 Aspecten van belegging in effecten (Mr. L. W. Sluyterman van Loo)

12 april 1956 Waardering en verguizing van de advocaat (Mr. Dr. M. J. van der Flier)

21 april 1956 De nieuwe ontwikkeling in de gewapend beton-techniek (Ir. J. M. C. Lazonder)

23 juni 1956 Zomersphinx naar Gouda, „Den Treek", Leusden, Kasteel Amerongen. „Gulden Vlies" Leiden.

1 november 1956 Human Relations (Mr. I. E. Hes)

15 november 1956 De betekenis van de spiegel in de mythologie (Dr. J. J. Fock)

22 november 1956 De inrichting en het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland (Jhr. Mr. L. M. E. von Fisenne)

15 december 1956 Moet een dokter de waarheid zeggen? (Dr. S. A. Klein)

 

1955     

6 januari 1955 De Waardevastheid van de gulden (Mr. J. C. G. Tolk)

29 januari 1955 De Kernreactor (Ir. W. F. K. Hardeman)

10 februari 1955 De buitenplaatsen aan de Vecht. (J. W. Lieftinck)

5 maart 1955 De taak van de Musea in deze tijd (Dr. J. W. B. van der Stigchel)

19 maart 1955 Nederlandse Stadsplattegronden en Stede-atlassen in de 16e en 17e eeuw (Mr B. van 't Hoff)

2 april 1955 Nederland en het water (Mr. N. van Hasselt)

14 april 1955 Een en ander over het moderne Frans (A. van Noord)

28 april 1955 Bijzondere schadegevallen in het verzekeringsbedrijf (W. H. Kobes)

8 juni 1955 Zomersphinx. Zuid-Hollands polderlandschap. Muiderslot. Koffiemaaltijd in „De Lage Vuurse". Kasteel Sijpesteyn). Terug langs Vecht en Oude Rijn. Diner in „Het Gulden Vlies" te Leiden.

27 oktober 1955 geschiedenis en de monumenten van Parijs (Mr. B. van 't Hoff)

10 november 1955 Het leven van E. Douwes Dekker (J. Kortenhorst)

19 november 1955 De bevolkingsgroepen van Suriname (Mr. J. C. Brons)

8 december 1955 De historische ontwikkeling van de narcose (Dr. S. A. Klein)

 

1954     

7 januari 1954 Public Relations (De heer J. K. Leijen)

30 januari 1954 Op weg naar een betere samenleving (Ir. H. G. Havik)

11 februari 1954 Grepen uit de geschiedenis der Penningkunst (Jhr. Ir. A. C. von Weiler)

27 februari 1954 Soevereiniteit en Nationalisme (De heer W. J. C. Schuurman)

13 maart 1954 Suriname-Rivierenland (Ir. A. H. Nijland)

25 maart 1954 Het ontstaan en de ontwikkeling van het Frans (De heer A. van Noord)

10 april 1954 Enige aspecten der Burgerluchtvaart (Mr. J. van der Wiel)

24 april 1954 De Hollandse Molen (Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck)

19 juni 1954 Zomersphinx naar Amsterdam en Zaanstreek (molenmuseum)

30 oktober 1954 E.e.a. over vormgeving van gewone wegen (Ir. H. Salomonson)

5 november 1954 Najaarssphinx naar „Koninklijke Begeer".

12 november 1954 Najaarssphinx naar „Koninklijke Begeer".

20 november 1954 Staatszorg voor militaire oorlogsinvaliden (De heer W. van Wijk)

9 december 1954 Zamenhof en zijn schepping, het Esperanto (Dr. F. J. van Mervende)

 

1953     

7 januari 1953    Ledenvergadering bijeengeroepen op verzoek van 10 leden op grond van de statuten: wenselijkheid van toelating van     vrouwen tot de vereniging.

15 januari 1953 Hoe men leefde in Rome ten tijde van Keizer Augustus (Mr. Dr. M. J. v. d. Flier)

29 januari 1953 Gietijzer, sterker dan staal (Ir. M. Stap)

19 februari 1953 Het scheppingsverhaal bij de Maori's. (A. H. Voetelink)

5 maart 1953 Een rein door de Russische randstaten in 1923 (Prof. Ir. E. J. F. Thierens)

21 maart 1953   Antoni van Leeuwenhoek (Dr. Schierbeek)

2 april 1953 Toeval (Drs. T. J. Eskes)

16 april 1953 Oud-Nederlandsche Raadhuizen (De heer J. W. Lieftinck)

2 mei 1953 Enkele grepen uit de kinderbescherming  (Dr. A. L. A. van Unen)

20 juni 1953 Zomersphinx naar Rotterdam G.E.B., lnstituut Scheepvaart en Luchtvaart, Havenwerken (rondvaart)

31 oktober 1953 Justitia en Caritas (W. G. van der Tak)

12 november 1953 Binnenscheepvaart (Ir. W. C. D. Haarman)

26 november 1953 Economische perspectieven voor Indonesia (Dr. W. A. F. Stokhuijzen)

10 december 1953 De Onderwijsfilm (J. J. de Jong)

 

1952     

17 januari 1952 Iets over het reizigersvervoer der Nederlandse Spoorwegen (Mr. H. Schuttevaer)

2 februari 1952 Nieuw Zeeland (De heer A.H. Voetelink)

21 februari 1952 Energie (Ir. W.F.K. Hardeman)

13 maart 1952 Vivisectie en de moderne geneeskunde (Dr. J. Wittop Koning)

29 maart 1952   Het Franse (Engelse) operatieplan van 1940, beschouwd in verband met de Belgische, Nederlandse en Duitse plannen (De heer V.E. Nierstrasz)

10 april 1952 Ontwikkelingsmogelijkheden van Nieuw Guinea (Dr. W.K.H. Feuilleteau de Bruyn)

24 april 1952 Over de toepasselijkheid van de psychologie (Dr. J. Schouten)

20 juni 1952 Zomersphinx naar Gouda; St. Janskerk en pijpenmuseum, Elfhoeven te Reeuwijk (lunch), Moordrecht: Koninklijke Verenigde Tapijtenfabrieken. Leiden: Het Gulden Vlies

17 oktober 1952 Najaarssphinx naar Rubberfrabriek Vredestein te Loosduinen

1 november 1952 De vrije vaart volgens de heziene Acte van Mannheim (Mr. S.N.B. Halbertsma)

15 november 1952 Enkele psychologische typen uit de Bijbel (Prof. R. Casimir)

29 november 1952 Overbevolking, ondervoeding en grondstoffenschaarste (Prof. Dr. D.H. Wester)

13 december 1952 Een en ander over de practische toepassingen en de mogelijkheden van ponskaartsystemen (De heer A.L. Statius Muller)

 

1951     

18 januari 1951 De geschiedenis van een berucht boek (De heer W.G. Van der Tak)

3 februari 1951 Hector Berlioz (Drs. F. Knuttel)

22 februari 1951 De vulkanen van Java, hun eigenaardigheden en hun uitbarstingen (Ir. M.J. IJzerman)

15 maart 1951 Tito en het Westen (Jhr. F.W.L. De Beaufort)

31 maart 1951 Nietzsche en Schweitzer (Dr. J.C.A. Fetter - Predikant van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenhage)

12 april 1951 De tendensen in de moderne architectuur (Ir. H.J.W. Thunissen)

26 april 1951 Hitler versus Napoleon (De heer W.J.C. Schuurman)

25 mei 1951 Goochelavond ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van “De Vereeniging”.

16 juni 1951 Zomersphinx naar Alphen aan de Rijn. Ontvangst op het gemeentehuis; lunch in Hotel ‘s Molenaarsbrug, bezoek aan Avifauna.

4 oktober 1951 Najaarssphinx naar kunststoffen-instituut TNO Delft

25 oktober 1951 Waarom is vervoerscoördinatie zo moeilijk (Ir. D. Diephuis)

10 november 1951 Nieuwe theorieën over het zien (met lantaarnpaalplaatjes) (Dr. K.T.A. Halbertsma)

22 november 1951 Verzouting en verdroging van Nederland (Dr. Ir. Johan van Veer)

8 december 1951 Een en ander over de wet van 2 juni 1949, betreffend ehet opmaken van akten van overlijden van vermisten en haar uitvoering (Mr. J. Schuttevaer)

20 december 1951 De vrouw in de Nederlandse letterkunde van deze eeuw (De heer F. Koote)

 

1950     

7 januari 1950 Lucifers en vuur (met lantaarnplaatjes) (De heer A. Van Vollenhove)

19 januari 1950 Machinale winning van steenkool (met lantaarnplaatjes) (Ir. A. Guyot van der Ham)

4 februari 1950 Beschouwing over de tegenwoordige stand en de huidige mogelijkheden van de orthopedie (De heer P. Van Dijk)

18 februari 1950 Het Nederlandse staats domein en zijn beheer (Mr. W.B. Plantenga)

2 maart 1950 De betekenis van zeemacht in de Pacificoorlog (De heer G. Stöve)

18 maart 1950 Reclassering (Mr. M. Van der Sluys)

6 april 1950 Rechtsherstel en oorlogsschadevergoeding (Mr. I.E. Hes)

22 april 1950 De verhouding film en toneel (De heer F. Koote)

24 juni 1950 Zomersphinx, per autobus naar AVRO studio en Schiphol. Diner aldaar

26 oktober 1950 De invloed van de Egyptische mijnbouw in het koperen en bronzen tijdperk op de beschaving van de wereld (Prof. Ir. C.L. Van Nes)

11 november 1950 Over twee belangrijke kruidboeken uit de oudheid (Dr. F.W.T. Hunger)

23 november 1950 Een beknopte historische en letterkundige beschouwing over het Maastrichtse (De heer G.J.D. Bauduin)

9 december 1950 Nieuwe diepzee-onderzoekingen en de voortplanting van de aal (Dr. J.J. Tesch)

21 december 1950 100 jaar provinciaal bestuur (De heer J.C. Van Wageningen)

 

1949     

15 januari 1949 Handelingen van dieren (Dr. G.J. De Groot)

27 januari 1949 Naar een Europese federatie? (Mr. J.J.R. Schmal)

12 februari 1949 Kleurenblindheid (Dr. K. T. A. Halbertsma)

26 februari 1949 Eenige aspecten van het kankervraagstuk (met lantaarnplaatjes (R. R. Rochat)

10 maart 1949 De genesis (jeugdvorming) van Napoleon (Mr. Dr. K. J. Frederiks)

26 maart 1949   Enkele opmerkingen binnen en buiten het bedrijfsleven der kolen- en petroleumindustrie (Ir. W. O. Thaarup van Tienen)

7 april 1949 De positie van Duitschland in Europa (Mr. H. van Riel)

23 april 1949 Verhouding tot en omgang met onze bruine broeders in het voormalige Nederlandsch-Indië (H. 1. Schmidt)

18 juni 1949 Zomersphinx naar naar Armamentarium te Delft en het Legermuseum te Leiden; diner te Leiden (Schuttershof)

3 november 1949 Efficiëncy en Aesthetiek (E. 1. Muller)

19 november 1949 Edward Jenner (1749-1821). De ontdekker van de koepokinënting (Dr. K. T. A. Halbertsma)

3 december 1949 Jan Swammerdam (met lichtbeelden en tentoonstelling zijner boeken) (Dr. A. Schierbeek)

17 december 1949 Drinkwatervoorziening in het westen des lands (met lantaarnplaatjes (Ir. B. A. van Nes)

 

1948     

3 januari 1948 De geschiedenis van Depok (Dr. F. W. Stapel)

22 januari 1948 Socrates (Ds. E. L. Nauta)

5 februari 1948 Bataksche offeranden (met lichtbeelden) (Prof. Dr. V. E. Korn)

19 februari 1948 Hoogovens en de fabricatie van bijproducten (met lantaarnplaatjes) (De heer C. F. Antheunissen)

13 maart 1948 Hydrografie en het maken van zeekaarten (De heer J. C. F. Hooykaas)

27 maart 1948 Igo Etrich en zijn duiven (met Iantaarnplaatjes) (J. Rozendaal)

10 april 1948 Anatole France (Dr. S. Braak)

22 april 1948 Spinoza (W. G. F. van der Tak)

12 juni 1948 Zomersphinx naar Brielle van Rotterdam uit en diner te Rotterdam (Beursrestaurant)

4 november 1948 Een litteraire wandeling door 's-Gravenhage (F. Koote)

20 november 1948 Amerikaansche reisindrukken (spoorwegen) van vroeger in vergelijking met het heden (met lantaarnplaatjes) (Ir. S. G. Timmers Verhoeven)

4 december 1948 Geneesmiddelen en algemeene gezichtspunten betreffende de volksgezondheid (Prof. Dr. D. H. Wester)

23 december 1948 Belastingperikelen in vroegere en later tijden (Mr. H. Schuttevaer)

 

1947     

11 januari 1947 Bouwkunst in onzen tijd (met lichtbeelden) (J. Wils)

25 januari 1947 Het Evangelie en de moderne mensch (Ds. H. J. Drost)

6 februari 1947 De geschiedenis van onze krant (F. Koote)

8 maart 1947 De organisatie T.N.O. (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) (Ir. A. de Mooy)

22 maart 1947 Electrotechnische uitvindingen en het aandeel, dat Nederlanders in de uitvindingen op dat gebied hebben gehad (Prof. Ir. E. J. F. Thierens)

19 april 1947 Bruggenbouw voorheen en thans (met lichtbeelden) (Ir. G. C. Boonstra)

1 mei 1947 Zes jaren in Japan (J. Fabius)

22 mei 1947 Onze strijdkrachten in het verleden, heden en toekomst mede getoetst aan hetgeen financieel en economisch mogelijk was (J. C. Roelofsen)

14 juni 1947 Zomersphinx naar olieraffinaderij in Pernis, boottocht door de Rotterdamsche haven en diner te Rotterdam (Caland)

1 november 1947 Het Nederlandsche Roode Kruis v6Or en tijdens de mobilisatie, gedurende de oorlogsdagen en gedurende de bezetting (W. J. Lucardie)

20 november 1947 Geboorteregeling en geboortebeperking (Dr. P. H. van der Hoog)

3 december 1947 Mijn opinie over Sovjet-Rusland (W. H. Rethmeier)

18 december 1947 Indrukken van Amerika (Ir. L. L. E. Ornstein)

 

1946     

3 januari 1946 De Zeemogendheden in 1792 (Mr. R. BijIsma)

17 januari 1946 Bedevaart naar Mekka (met film) (Dr. P. H. van der Hoog)

7 februari 1946 Zeeland's strijd in de laatste jaren (met lichtbeelden en film) (Ir. J. Lodder)

21 februari 1946 Problemen Landsverdediging 1940 (H. F. M. Baron van Voorst tot Voorst)

7 maart 1946 lets uit het !even van Beaumarchais (Mr. Dr. A. L. Scholtens)

21 maart 1946 De Nederlandsche Bouwkunst als uiting van het volkskarakter (met lichtbeelden) (Ir. H. J. W. Thunnissen)

4 april 1946 Een en ander over Britsch-Indje (met lichtbeelden) (Ir. W. Frijlink)

18 april 1946 Oorzaak en aanleiding van den Atjeh-oorlog (Jhr. G. L. Schorer)

6 juni 1946 Atomen en atoomkracht (Prof. Dr. H. W. Dorgelo) (gehouden in het Technisch Laboratorium voor Physica te Delft)

22 juni 1946 Zomersphinx. Boottocht naar Schoonhoven en diner Lensvelt Nicola, Den Haag. Herdenking 80-jarig bestaan.

15 oktober 1946 De lotgevallen van het Gemeente Museum in de oorlogs jaren, daarna bezichtiging van de tentoonstelling Gerijpte Kunst (schilder- en beeldhouwwerken van oudere Kunstenaars) (Dr. G. Knuttel Wzn.)

9 november 1946 De Minahassa en het Minahassische Volk (met lichtbeelden) (J. W. van de Kasteele)

23 november 1946 De taak en het werk der Koninklijke Marine in Nederland van September 1939 tot medio Mei 1940 (F. J. Heeris)

7 december 1946 De bouw van het nieuwe Koninkrijk (Prof. Mr. J. A. Eigeman)

19 december 1946 De economische beteekenis van de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. (Drs. J. F. Posthuma)

 

1945     

15 november 1945 Op deze dag herrees „De Spinx". Bij besluit van het Nederlandsch Beheersinstituut dd. 9 Januari 1946 werd de opheffing van 11 Juli 1941 ongedaan gemaakt. De bijeenkomst stond in het teken van de herdenkingsrede van den Voorzitter W.J.C. Schuurman.

6 december 1945 Het Oranje Huis in eerste ballingschap (1795-1813) (P. W. Pieters)

20 december 1945 Japan en Wij (Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn)

 

1944 „De Sphinx" was door den bezetter opgeheven.

 

1943 „De Sphinx" was door den bezetter opgeheven.

 

1942 „De Sphinx" was door den bezetter opgeheven.

 

1941     

11 januari 1940 De exploratie van Ned. Nieuw Guinea, voorheen en thans (Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn)

25 januari 1940 De mentaliteit van primitieve volken in vergelijking tot die van cultuurvolken (D. H. Peereboom Voller)

8 februari 1940 De wijste man van Europa, Franyois Fagel, Griffier der Staten Generaal gedurende zijn laatste levensjaren 1743-1746) (Mr. R. Bijlsma)

22 februari 1940 Ananas (A. van Vollenhoven)

8 maart 1940 Roemenië, Land en volk, met lichtbeelden (W. J. C. Schuurman)

22 maart 1940 Herman Teirlinck, Lode Bakelmans en de Groote Stad (A. Brijs)

5 april 1940 Confucius (Dr. C. J. Weynandts Francken)

19 april 1940 De bouw van het handelsrijk der Compagnie (Prof. Mr. Dr. J. van Kan)

23 mei  1940 Bijzondere bijeenkomst ter eere van het 75-jarig bestaan in Pulchri Studio.

11 juli 1940 Op deze dag werd “De Sphinx” door den bezetter opgeheven.

 

1939     

7 januari 1939    De moderne bewapening van de Koninklijke Landmacht (met lichtbeelden (P. W. Pieters)

17 januari 1939 Gas als brandstof (met lichtbeelden) (ir. M. C. Sissingh)

4 februari 1939 De verlichting van luchtrouten en vliegvelden (ir. P. van Braam van Vloten)

25 februari 1939 Het verdwijnend eiland Urk; zeden en gewoonten (Jhr. A. H. P. K. van Suchtelen van de Haere)

7 maart 1939 Denemarken, Historie en natuurschoon (met film) (Mr. Axel E. Rosdahi Huber)

18 maart 1939 Een en ander over hormonen (Prof. Dr. N. 1. A. F. Boerma)

1 april 1939 The development of thought in the East and in the West (Dr. M. M. G. Pranananda)

15 april 1939 Oud en Nieuw Deli (J. G. Kasteleyn)

24 juni 1939 Zomersphinx naar de Zuiderzeewerken van den N.O. Polder, Urk en Amsterdam

11 november 1939 Een en ander over vitaminen (Prof. Dr. N. J. A. F. Boerma)

21 november 1939 Een en ander uit de ervaringen van een Ned. Indische rechter (Mr. F. M. Poser)

9 december 1939 Het ontstaan van kasteelen (A. van Vollenhoven)

23 december 1939 De koepels van den St. Pieter te Rome en de St. Paul te Londen (Ir. H. J. W. Thunnissen)

 

1938     

15 januari 1938 Rondom Afrika (met lichtbeelden) (Ir. J. H. Borel)

29 januari 1938 Een en ander over het schoolmuseum (Dr. W. E. van Wijk)

8 februari 1938 Berechting en behandeling van sexueel-abnormalen (Dr. J. Sanders)

19 februari 1938 Een halve eeuw wetenschappelijk onderzoek in de Java suikercultuur (met lichtbeelden) (Prof. J. M. Geerts)

12 maart 1938 Moderne brandstoffen (Prof. Dr. Ir, H. ter Meulen)

26 maart 1938 Het geslacht Van Wassenaar en de heerlijkheid van Zuydwijk (Mr. R. Bijlsma)

9 april 1938 De Indische Landvoogdij (Mr. H. A. Heib)

26 april 1938 Doel en inrichting van het scheepsbouwkundig proefstation te Wageningen (Ir. L. Asjes)

18 juni 1938 Zomersphinx met een bezoek aan Scheepsbouwkundig proefstation en Arboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen, boottocht op de Rijn.

1 november 1938 Ons beste muntstuk (A. van Vollenhoven)

19 november 1938 Het sparen en de spaarbanken (H. W. Bosch)

3 december 1938 Meten en Wegen (C. H. J. Damme)

20 december 1938 Boekbinden voor Amateurs (W. E. Wolterbeek Muller)

 

1937     

12 januari 1937 Rechtspositie der getrouwde vrouw, huwelijk en echtscheiding (Mr. Dr. M. Polak)

30 januari 1937 Tobago, eene vroegere Ned. Kolonie (J. C. Th. G. J. Heyligers)

9 februari 1937 lndische gemeenten en Indische burgemeesters (W. J. Bussemaker)

20 februari 1937 De Nederlandsche Vlag (L. A. C. van de Kasteele)

9 maart 1937 Wapenkunde en wapenkunst, ontstaan en ontwikkeling (met lichtbeelden) (P. C. Labrijn)

27 maart 1937 Het drama van de secundaire spoorwegen hier te lande (Mr. H. J. Silvergieter Hoogstadt)

6 april 1937 Watersnood in Nederland (Ir. S. van Hoogstraten)

24 april 1937 Pacificatie van de Buitengewesten in Ned. Indie (H. M. Luchsinger)

19 juni 1937 Zomersphinx met een bezoek aan Kasteel Nijenrode en de buitenplaats Queekhoven en Avro studio, diner Utrecht.

13 november 1937 Helpend Nederland (Meyer de Vries)

23 november 1937 Het Nederlandsche wegennet (Dr. Ir. L. R. Wentholt)

4 december 1937 Een ingenieur op reis in de V.S. (met lichtbeelden) (Ir. Wouter Cool)

21 december 1937 Mobilisatie-tijd in Zeeland (F. J. Heeris)

 

1936     

4 januari 1936 Neerlands koopvaardij in den Oost met lichtbeelden (N. van Zalinge)

18 januari 1936 Herinneringen aan mijn voorzitterschap van de GriekschTurksche grensregelingscommissie en aan mijn verblijf op den Balkan in 1925 en 1926 (met lichtbeelden) (F. J. Backer)

4 februari 1936 Een en ander over Eugenetica (Dr. A. Verwey)

15 februari 1936 De Rubbercultuur in Ned.-Indie (Ir. L. Asjes)

7 maart 1936 Herverdeeling van kolonien (Prof. Dr. E. Moresco)

21 maart 1936 Uit de hearings der Amerikaanse Senaatscommissie tot onderzoek der particuliere wapenindustrie (Mr. Dr. M. J. van der Flier)

7 april 1936 Zuiderzee-steunwet (Mr. J. Draayer)

25 april 1936 Coördinatie van het verkeer (J. Radersma)

20 juni 1936 Zomersphinx: boottocht naar Willemstad, diner Rotterdam (Diergaarde)

7 november 1936 De legende van den Wandelenden Jood (A. Brijs)

28 november 1936 Het !even en de werken van den Arabischen arts en wijsgeer Ibn Sina (Aricinna). (980-1037) (Dr. P.H. Van der Hoog)

15 december 1936 De practijk van de neutraliteitshandhaving (W. J. C. Schuurman)

22 december 1936 Het crematie-proces met de aschverzorging en aschberging (J. J. Deggeller)

 

1935     

8 januari 1935 De psychologie van het Bridge spel (A. J. E. Lucardie)

26 januari 1935 Een en ander over de mentaliteit van den inlander in onzen archipel (L. J. Schippers)

12 februari 1935 De oud-Nederlandsche vestingbouwkunst; ontwikkeling en toepassingen. Hendrik Ruse als voorlooper van de nieuwe school (W. H. Schukking)

22 februari 1935 Waarom het Saarvraagstuk ontstond en hoe het werd opgelost (Dr. H. H. Reyers)

26 februari 1935 Blaise de Monluc, 16e-eeuwsch soldaat, staatsman en schrijver (M. Hoving)

30 maart 1935 Een en ander over Menangkabau (Sumatra's Westkunst) (G. F. E. Gonggrijp)

13 april 1935 lets over de beteekenis van spreekwoorden, legenden en volksrijmen van onze taal (K. van Schouwen)

27 april 1935 Over de Limburgsche en aansluitende Belgische waterwegen met lichtbeelden (Dr. Ir. I. A. Ringers)

22 juni 1935 Zomersphinx: Veluwetocht met bussen, lunch in „De Zilven" en diner in Staveren

8 november 1935 De behandeling der dooden in Egypte (Dr. J. G. de Lindt)

23 november 1935 Parels (A. van Vollenhoven)

9 december 1935 De wil en wat de psychoanalyse daarover te zeggen heeft (Dr. P. A. I. J. Nuysink)

10 december 1935 Bezoek aan de Carnegie-tentoonstelling in het Vredespaleis onder leiding van Dr. J. ter Meulen

21 december 1935 Ds. Theodorus Westhovius, de laatste vlootpredikant van M. A. de Ruyter (U. J. Mijs)

 

1934     

6 januari 1934 Goochelen, Magische grappen en grapjes (J. C. Burgersdijk)

23 januari 1934 Menno van Coehoorn. Geschiedenis en verzorging van nationale monumenten van kunst en natuurschoon (W. H. Schukking)

3 februari 1934 Het verblijf in den Citadel van Antwerpen voor en tijdens het beleg in 1832 (met lichtbeelden) (A. K. L. Verschoor)

24 februari 1934 Enkele grepen uit de natuurkunde der lage en laagste temperaturen met proeven en lichtbeelden (W. J. Bijleveld)

13 maart 1934   De zorg van de overheid met betrekking tot de vleesch- en melkconsumptie (Dr. L. Gazenbeek)

24 maart 1934   Een praatje over bloeddruk i.v.m. de praktijk en met de levensverzekering (J. Hankes Drielsma)

14 april 1934 Het aandeel der Ned. Marine in de openstelling van Japan en de vorming der Japansche oorlogsvloot (ged. geput uit nog niet gepubliceerde bronnen) (G. Fabius)

28 april 1934 Strafrecht voorheen en thans (Mr. Dr. W. Fick)

23 juni 1934 Zomersphinx: vaartocht van Dordrecht naar Zaltbommel en diner te Dordrecht (hotel Ponsen)

6 november 1934 Het geschil tusschen Nederland en de V.S. omtrent het eiland Miangas, bezuiden de Philippijnen) (Mr. R. BijIsma)

17 november 1934 Humor in de Vlaamsche vertelling en in de Vlaamsche letterkunde (A. Brijs)

1 december 1934 Rozenburg, Aardewerk en Porselein met kleine tentoonstelling van besproken specimen (A. van Vollenhoven)

18 december 1934 Over journalistiek (D. Hans)

 

1933     

7 januari 1933 De Radio-conferentie te Madrid (Ir. C. H. de Vos)

21 januari 1933 Liberia  i.v.m. het slavernij-vraagstuk en andere             tropische problemen (Th. Ligthart)

4 februari 1933 De Nederlandsche politie, mede beschouwd uit een oogpunt van bezuiniging (G. J. D. Bauduin)

21 februari 1933 In en om Moekden (Ir. Wouter Cool)

11 maart 1933 De bescherming van de burgerbevolking tegen de gevolgen van aanvallen uit de lucht (Luchtbeschermingsdienst) (J. P. Brasser)

28 maart 1933 Psychologie van de Kunst (Dr. Ch. A. van Geuns)

8 april 1933 Onze sociale verzekering (V. Noest)

25 april 1933 Een nieuw inzicht in het crisisvraagstuk? (Mr. W. L. J. van Es)

24 juni 1933 Zomersphinx naar de Wieringermeer en den Afsluitdijk, per trein tot Anna Paulowna, verder per bussen en diner Amsterdam (Carlton)

11 november 1933 Psychopaten (Dr. G. C. Bolten)

25 november 1933 Indische criminaliteiten en hare bestrijding (met lichtbeelden) (Mr. A. Neytzell de Wilde)

9 december 1933 Voltaire naar zijn leven en karakter (Dr. C. J. Wijnandts Francken)

22 december 1933 De Sphinx „noir" (Midden-Afrika) (Mr. H. H. Reyers)

 

1932     

2 januari 1932    Het Vaderland getrouwe (Mr. A. BijIsma)

21 januari 1932 Iets over Algiers en Tunis (met lichtbeelden) (Ir. E. F. Buyn)

13 februari 1932 Herinneringen uit den wereldoorlog (met lichtbeelden) (T.F.J. Muller Massis)

25 februari 1932 Napoleon uit een Nederlandsch oogpunt beschouwd (Ir. J. C. Ramaer)

10 maart 1932 De haven van Vlissingen (Ir. H. J. van Oordt)

17 maart 1932 Herinneringen uit den wereldoorlog (met lichtbeelden) vervolg op de lezing van 13 februari (T.F.J. Muller Massis)

7 april 1932 Een Spaansche Reis (G. Th. van Dam)

23 april 1932 Verdediging tegen luchtgevaar (J. G. Tinbergen)

2 juli 1932 Zomersphinx: Boottocht van Rotterdam naar Loevesteyn en diner Rotterdam (hotel Atlanta)

11 november 1932 Causerie over mijn Palestinareis (met lichtbeelden) (C. J. van Kempen)

26 november 1932 Wat ik in het archief van De Sphinx gevonden heb (G. Fabius)

6 december 1932 Suriname, het land der tegenstellingen (Ir. E. F. Suringar)

17 december 1932 Sphinxen (A. van Vollenhoven)

 

1931     

2 januari 1931 Het Vaderland getrouwe (Mr. A. BijIsma)

21 januari 1931 Iets over Algiers en Tunis (met lichtbeelden) (Ir. E. F. Buyn)

13 februari 1931 Herinneringen uit den wereldoorlog (met lichtbeelden) (T. F. J. Muller Massis)

25 februari 1931 Napoleon uit een Nederlandsch oogpunt beschouwd (Ir. J. C. Ramaer)

10 maart 1931 De haven van Vlissingen (Ir. H. J. van Oordt)

17 maart 1931 Herinneringen uit den wereldoorlog (met lichtbeelden) verperaturen met proeven en lichtbeelden (W. J. Bijleveld)

7 april 1931 Spaansche Reis (G. Th. van Dam)

23 april 1931 Verdediging tegen luchtgevaar (J. G. Tinbergen)

2 juli 1931 Zomersphinx - Boottocht van Rotterdam naar Loevesteyn    en diner Rotterdam (hotel Atlanta)

11 november 1931 Causerie over mijn Palestinareis (met lichtbeelden) (C. J. van Kempen)

26 november 1931 Wat ik in het archief van De Sphinx gevonden heb (G. Fabius)

6 december 1931 Suriname, het land der tegenstellingen (Ir. E. F. Suringar)

17 december 1931 Sphinxen (A. van Vollenhoven)

 

1930     

9 januari 1930 Goethe en zijn vriendinnen (Ds. G. Huisman)

25 januari 1930 Volkensbondsproblemen na tien jaar Volkenbond (Mr. J. Limburg)

8 februari 1930 Nieuwe gegevens over den Stadhouder-Koning (Dr. N. Japikse)

20 februari 1930 Plaatsbepaling door middel van het geluid (A. M. Geesink)

6 maart 1930 Schoolproblemen (Dr. G. E. W. van Hille)

20 maart 1930 Samenstelling en werking van den Volksraad (Mr. S. Cohen Fzn.)

12 april 1930 De Maaskanalisatie en de Limburgsche kanalen (Ir. M. Ch. E. Bongaerts)

26 april 1930 De beteekenis der archieven voor het historisch onderzoek voorheen en thans (Dr. L. W. A. M. Lasonder)

14 juni 1930 Zomersphinx. Staalfabrieken Velsen, diner Duin en Daal.

25 oktober 1930 Het een en ander over de internationale organisatie van het  Roode Kruis (H. Bakker)

6 november 1930 De Westerafdeeling van Borneo (met lichtbeelden) (Mr. J. H. Meyer)

22 november 1930 Wat is Romantiek? (S. W. F. Margadant)

11 december 1930 Rotary-international (Mr. A. C. Josephus Jitta)

 

1929     

26 januari 1929 Beantwoording van vragen:

1. Is het juist, dat Nederland een grooter aantal briefkaarten dan eenig ander land? (Ir. J. J. Stieltjes)

2. Wat is bekend omtrent een derde oog (kruin) bij den gewervelde dieren? (Dr. J. J. Tesch)

Een en ander met lichtbeelden.

9 februari 1929 Stedenbouw (Ir. A. W. Bos - Directeur Publieke Werken Amsterdam)

21 februari 1929 Het verloop van de Zuiderzee-werken (met lichtbeelden) (Ir. H. Wortman).

7 maart 1929 Duitschland en zijne schuldeisers (Dawesplan) (Mr. S. J. R. de Monchy).

21 maart 1929   Ontginning van den Ned. bodem in den loop der tijden (met lichtbeelden) (Prof. Dr. H. Blink).

4 april 1929 De beteekenis der marine voor Nederland en Nederlandsch-Indië (De heer J. Van Reede)

20 april 1929 De Radio als onderdeel van het Staatsbedrijf der P. en T. (met lichtbeelden) (Ir. H. J. Boetje)

22 juni 1929 Zomersphinx naar Leiden, Schiphol en Warmond diner Meerrust.

7 november 1929 De woning van het heden en van de toekomst (met lichtbeelden) (Ir. H. J. W. Thunnissen)

23 november 1929 Moderne verspermijnen in den zeeoorlog (met lichtbeelden) (G. Fabius)

12 december 1929 Indrukken van Suriname en Curaçao (met lichtbeelden) (Ir. E. F. Suringar)

21 december 1929 Tram en autobus (J. J. Deggeller).

 

1928     

7 januari 1928 Herba Nicotina en Miss Blanche (J. Haga)

21 januari 1928 Spinoza's opvatting omtrent den staat en het recht (W. G. van der Tak)

4 februari 1928 De Nederlandsche Reisvereeniging (met lichtbeelden) (Ir. E. F. Buyn)

18 februari 1928 Zedelijke lichamen (vereenigingen) naamloze vennootschappen en cooperatieve vereenigingen (Mr. Dr. M. Polak)

3 maart 1928 Petroleum (met lichtbeelden) (Jhr. Ir. J. C. van Reigersberg Versluys)

17 maart 1928 Iets over goochelen met enkele demonstraties (Dr. H. P. A. Smit)

31 maart 1928 binnen de eigen persoonlijkheid (ambivalentie en mensonge de caractère) (Dr. Chr. A. van Geuns)

21 april 1928 Het bevloeiingswezen in Nederlandsch-Indië (Ir. P. J. Ott de Vries)

23 juni 1928 Zomersphinx van Amsterdam naar Alkmaar en terug

1 november 1928 Het zieleleven der hoogere dieren (Dr. C. J. Wijnandts Francken – Letterkundige)

17 november 1928 Een en ander over een particulier land op Java (met lichtbeelden) (Prof. Ir. C. W. Weys)

6 december 1928 Ichnaton, de Pharao-propheet van Egypte — 1400 v. Chr. (met lichtbeelden) (Ds. G. Huisman)

22 december 1928 De geschiedenis der Olympische spelen met lichtbeelden(Dr. C. J. Brakman)

 

1927

8 januari 1927 Verleden en heden der Walvisvangst (Dr. J. J. Tesch)

22 januari 1927 De Veemgerichten in het oude Westphalen (Mr. H. Hesse)

12 februari 1927 Eenvoudige beschouwingen over het wezen der teal (S. W. F. Margadant)

26 februari 1927 De Vesting Holland en hare beteekenis voor de landsverdediging (G. H. C. Cramer)

12 maart 1927 Het leven der bijen (met lichtbeelden) (Hans Matthes) geen lid

26 maart 1927   Subject en Norm (Dr. A. E. F. Junod)

9 april 1927 Beantwoording van vragen:

1. Welke zijn de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent het reukorgaan? Hoe komt de reuk tot ons? (Dr. A. Binnerts)

2. Bestaat er eenige wetenschappelijke grond om aan te nemen, dat er zich gelijk de sage vermeldt, in overoude een vasteland in den Atlantischen Oceaan bevonden zou hebben (het zg. Atlantis), dat thans verzonken zou zijn? (Dr. J. J. Tesch)

23 april 1927 De tuberculose en hare bestrijding (met lichtbeelden) (Dr. M. Mortier Hijmans)

18 juni 1927 Zomersphinx. Autotocht door de provincie Utrecht en bezoek aan vliegkamp Soesterberg, diner Utrecht.

22 oktober 1927 Het lachen en het lachwekkende (Dr. C. J. Wijnandts Francken)

12 november 1927 Corsica (met lichtbeelden) (C. L. van Balen)

3 december 1927 De beteekenis van het paard voor civiele en militaire doeleinden voorheen en thans (P. W. Pieters)

17 december 1927 Indrukken van Curaçao (met lichtbeelden) (Ir. E. F. Suringar)

 

1926     

2 januari 1926 De beschieting van Parijs door de Duitschers in 1918 (P. C. Bomert)

16 januari 1926 Waar was de oorlogswil in 1914? (Dr. N. Japikse)

6 februari 1926 Monumentale schilderkunst met lichtbeelden (G. A. van der Stok)

27 februari 1926 II paradiso di Dante Aligheri met lichtbeelden (Ds. G. Hulsman)

13 maart 1926 Onze moderne bouwkunst met lichtbeelden (Ir. H. J. W. Thunnissen)

3 april 1926 De groote zeeslang (Ir. K. F. Koning)

17 april 1926 De oeconomische ontwikkeling van het electrisch bedrijf (Ir. G. J. F. Bakker)

1 mei 1926 De overbevolking van Nederland (Ir. F.W. ‘T Hooft)

26 juni 1926 Zomersphinx. Boottocht van Utrecht langs de Vecht tot Vreeland en terug en diner Jaarbeurs Utrecht.

Te beginnen met 23 October 1926 hadden de bijeenkomsten plaats in het Koninklijk lnstituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23.

23 oktober 1926 Hoofdlijnen van de algemeene organisatie van de weermacht van Europeesch- en Overzeesch-Nederland (D. Merens)

13 november 1926 Het groote en het kleine in de natuur (met lichtbeelden) (Dr. A. H. Borgesius)

27 november 1926 Het leven der orchideeën (C. W. Matthes) (geen lid)

18 december 1926 Vulkaanbestijgingen (met lichtbeelden) (Dr. W. van Bemmelen)

 

1925     

10 januari 1925 Wisselen en Blijven, Berijmde Kroniek der Sphinx over 1924 (L. de Fouw)

31 januari 1925 Het ontstaan der groote Fransche kathedralen (met lichtbeelden) (Ir. J. H. Plantenga)

14 februari 1925 Vragenavond (de electrificatie onzer spoorwegen en corrosie door zwerfstroomen) (Ir. L. H. V. Dufour en Ir. A. E. R. Collette)

21 februari 1925 Over het wezen van het Spinozisme (W. G. van der Tak)

7 maart 1925 De moraal van Maeterlinck met lichtbeelden betreffende zijn leven (Ds. G. Hulsman)

21 maart 1925 Het Toeval (Ir. S. van Hoogstraten)

4 april 1925 Psychologische voordracht over: Tegenspraak en tegenstelling

a. tusschen personen onderling en

b. in een en denzelfden persoon;

18 april 1925 De officiële Reisgids der Nederlandsche spoorwegen (Ir. J. J. Stieltjes)

27 juni 1925 Zomersphinx. Marken, Muiderslot en diner Amsterdam (Y-paviljoen)

31 oktober 1925 De beschieting van Parijs door de Duitschers in 1918 (P. C. Bomert)

21 november 1925 Onze Noordzeevisscherij (met lichtbeelden) (J. W. J. Baron van Haersolte)

12 december 1925 Onze litteratuurgeschiedenis (Dr. J. L. Walch)

19 december 1925 Waar was de oorlogswil in 1914? (Dr. N. Japikse).

 

1924     

12 januari 1924 Indië, Staatkundige Actualiteiten (Prof. D. G. Stibbe)

26 januari 1924 Bezwaren tegen de theorieën van Freud (S. W. F. Margadant)

9 februari 1924 Kustverlichting (met lichtbeelden) (Ir. P. van Braam van Vloten)

23 februari 1924 Iets over het geld (Prof. Mr. Dr. A. van Gijn)

8 maart 1924 Vragenavond (Zuiderzee-werken en de Electrificatie van spoorwegen (Ir. H. Wortman)

22 maart 1924 Iets over de astrologie in de oudheid (Dr. C. Brakman)

5 april 1924 Het vraagstuk van den historischen vooruitgang (Dr. C. J. Wijnandts Francken)

26 april 1924 Oud en nieuw burgerlijk procesrecht (Mr. J. Limburg)

14 juni 1924 Zomersphinx naar Aalsmeer, en diner Oud-Wassenaar.

1 november 1924 Kunstkritiek, Psychiatrie en Psychoanalyse (J. H. W. van Ophuysen)

22 november 1924 Het ontstaan en de ontwikkeling van de padvindersbeweging en haar betekenis uit nationaal en internationaal oogpunt (met filmbeelden) (J. J. Rambonnet)

13 december 1924 Over ziekte en gezondheid in Ned.-India (Prof. G. J. W. Koolemans Beynen)

27 december 1924 De kansen van den blijvenden wereldvrede (Mr. J. A. Nederburgh)

 

1923     

6 januari 1923 Volksuniversiteiten (Jhr. Mr. R. Feith)

20 januari 1923 De telefoongemeenschap Nederland—Engeland (met lichtbeelden) (Ir. A. E. R. Collette)

10 februari 1923 Technische toekomstproblemen (met lichtbeelden) (Ir. E. Suringar)

24 februari 1923 Insecten als overbrengers van infectieziekten (met lichtbeelden) (Prof. G. J. W. Koolemans Beynen)

10 maart 1923   Eenige mededeelingen over de steenkool en de mijnbouw (met lichtbeelden). (Ir. S. van Hoogstraten)

24 maart 1923 Inleiding tot de sociale biologie of biologische economie (A. G. Mörzer Bruyns)

14 april 1923 De bewoonbaarheid der hemellichamen (Prof. Dr. H. Blink)

28 april 1923 Causerie over ons leger, speciaal in de jaren 1914-1918 (H. W. van Terwisga)

12 mei 1923 De Film „Nederland" (A. Hoogeboom)

23 juni 1923 Zomersphinx. Boottocht naar het Slot Loevesteyn en diner Dordrecht

3 november 1923 De Kasteelen langs de Loire (met lichtbeelden) (Ir. H.              Plantenga)

17 november 1923 Georganiseerde emigratie uit Nederland, waarom, waarheen en hoe (A. G. MSrzer Bruyns)

8 december 1923 Voortzetting van de Causerie over ons leger, speciaal in de jaren 1914-1918 (H. W. van Terwisga)

22 december 1923 Een praatje over een reis naar Algeria en Tunis (met lichtbeelden) (C. A. Abbing).

spoorwegmaatschappijen (met lichtbeelden). (Ir. C. G. W. Koopman)

 

1922     

7 januari 1922    De taak der geneeskunde in het levensverzekeringsbedrijf (Dr. J. Hankes Drielsma)

21 januari 1922 Rationele bezuiniging in den staatsdienst (Mr. Dr. H. J. Romeyn)

11 februari 1922 De toepassing en ontwikkeling van de telefonie in Nederland, toegelicht met apparaten en cinemabeelden (Ir. A. E. R. Collette)

25 februari 1922 De relativiteitstheorie (Dr. A. H. Borgesius)

11 maart 1922   Jan Steen en zijn kunst (met lichtbeelden) (Prof. Dr. W. Martin)

25 maart 1922   De weermacht ter zee (W. E. Wolterbeek Muller)

8 april 1922 De fusie der groote Nederlandsche spoorwegmaatschappijen (met lichtbeelden). (Ir. C. G. W. Koopman)

22 april 1922 Over de prostitutie, uit een historisch en medisch oogpunt beschouwd (J. Haga).

6 mei 1922 Het Gevangenpoortvraagstuk en de verkeersweg Buitenhof-Kneuterdijk (met lichtbeelden) (Ir. P. Bakker Schut)

24 juni 1922 Zomersphinx. Boottocht naar het Hollandsch Diep en Diner in Rotterdam.

23 september 1922 Bezoek aan het Radiostation te Kootwijk.

4 november 1922 Over ventilatie (met lichtbeelden) (Ir. J. F. H. Koopman)

18 november 1922 De telefoongemeenschap Nederland—Engeland (met lichtbeelden) (Ir. A. E. R. Collette)

9 december 1922 Kunstbeschouwing (J. Hoyinck van Papendrecht)

16 december 1922 Het vegetatieve zenuwstelsel (Dr. G. C. Bolten)

 

1921     

15 januari 1921 Reisindrukken uit Spanje (met lichtbeelden) (beelden) (Ir. A. E. R. Collette)

29 januari 1921 overheid en de kunst. Ten slotte toelichting en bezichtiging van de maquette van de museumplannen van Dr. Berlage (Dr. H. E. van Gelder)

12 februari 1921 Indië voorheen en thans (met lichtbeelden) (Ir. R. A. van Sandick)

26 februari 1921 Zondagsviering en Sabbathheiliging (Mr. S. Gratama)

12 maart 1921   Herinneringen en indrukken uit Indië met lichtbeelden (den) (Prof. G. J. W. Koolemans Beynen)

2 april 1921 De Indische Volksraad (Mr. C. B. Nederburgh)

16 april 1921 Eugenetiek en bestrijding van geslachtsziekten (met lichtbeelden). (Ir. S. van Hoogstraten)

18 juni 1921 Zomersphinx. Boottocht naar Oostvoorne en diner Kurhaus Scheveningen.

12 november 1921 De inrichting van het Gemeentebureau voor beroepskeuze (Dr. A. Borgman)

26 november 1921 Problemen van den Pacific (Dr. H. Blink)

17 december 1921 De objectiviteitstheorie en de ervaringsethica van Prof. Dr. G. Heymans (M. A. Elout)

 

1920     

3 januari 1920 Eenige mededeelingen i.v.m. het Koninklijk Nationaal Steuncomité (Ir. E. F. Buyn)

17 januari 1920 Mechanische sleepdienst op kanalen (Ir. E. F. Suringar)

14 februari 1920 Rabelais (S. W. F. Margadant)

28 februari 1920 Opmerkingen i.v.m. de psychologie der menigte (Dr. Chr. A. van Geuns)

20 maart 1920 Epilepsie (Dr. G. C. Bolten)

27 maart 1920 De verdeling van land en water over de aarde (Dr. C. J. Weynands Francken)

10 april 1920 Mededeeling over het Radiotelegrafisch station met Indië (Ir. A. E. R. Collette)

24 april 1920 mededeelingen betreffende de afsluiting en droog making van de Zuiderzee (Ir. H. Wortman)

19 juni 1920 Zomersphinx. Voet- en rijwieltocht Noordwijk en Katwijk en diner in Leiden.

23 oktober 1920 Een en ander omtrent de geschiedenis onzer wegen (Ir. M. Ch. E. Bongaerts)

6 november 1920 De Joden en het Bolsjevisme (Prof. P. J. Muller)

20 november 1920 De vlootaanval in 1599 van Jhr. Pieter van der Does op de Canarische eilanden en op het eiland Santo Thomé (Mr. H. 1. Abendanon)

11 december 1920 Vegetarier of Omnivoor (De heer J. Haga)

 

1919     

4 januari 1919    Oud- en Nieuw-Drenthe (Dr. H. Blink)

11 januari 1919 Wezen en Doel der Vrijmetselarij (A. F. L. Faubel)

1 februari 1919 Pestbestrijding in Indië, met lichtbeelden (Dr. M. Mortier Hijmans)

15 februari 1919 De techniek van de bioscoop (met lichtbeelden) (Ir. S. van Hoogstraten)

1 maart 1919 De psychologie van Heymans (Prof. R. Casimir)

15 maart 1919 De koeltechniek ten dienste der voedselvoorziening in ons land (Ir. J. F. H. Koopman)

12 april 1919 De Theorie van Freud (Dr. C. J. Weynandts Francken)

26 april 1919 Aviatiek (met lichtbeelden) (M. J. J. Hofstee)

21 juni 1919 Zomersphinx. Maas, IJssel, Utrecht, Leiden en aldaar diner.

25 oktober 1919 De materieele grondslagen onzer maatschappij in verleden en toekomst (Ir. F. W. 't Hooft)

15 november 1919 Het productie-proces in den landbouw en het maatschappelijk vraagstuk (De heer J. Smid)

29 november 1919 Verlichting (met lichtbeelden) (Ir. E. Hijmans)

13 december 1919 Lezing over „VERTIGO", een spel van moderne vrijheid door den schrijver Dr. F. J. Soesman

 

1918     

12 januari 1918 Centrale verwarming (met lichtbeelden) (Ir. J. F. H. Koopman)

19 januari 1918 Rechtstaal (Mr. J. van Kuyk)

2 februari 1918 Luchtvaartrecht (Mr. J. Wolterbeek Muller)

16 februari 1918 Telefoonwee (Mr. Dr. A. Heringa)

2 maart 1918 De nationaliteitsvraagstukken en de economische hulpbronnen van Rusland (Dr. H. Blink)

16 maart 1918 Het Verkeerswezen in de groote steden (Ir. S. van Hoogstraten)

27 april 1918 Electrische tractie (Ir. E. F. Suringar)

Juni 1918 Zomersphinx. Departement van Landbouw en diner in De Witte Brug.

12 oktober 1918 De reorganisatie der Handelsstatistiek (J. W. F. Claessens)

26 oktober 1918 De invloed van den oorlogstoestand op de sterfte in Nederland (Prof. Mr. H. W. Methorst)

7 december 1918 Voortbrenging in den Iandbouw (Dr. P. van Hoek)

21 december 1918 Frederik de Groote en de processen van den molenaar Arnold (Mr. H. Hesse)

 

1917     

13 januari 1917 De Vrouw als ambtenaar bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie (Jhr. G. A. A. Alting von Geusau)

27 januari 1917 De scheepvaartverbindingen van Midden-Europa met de Noordzee (Ir. M. Ch. E. Bongaerts)

10 februari 1917 De Sanctie van volkenrechtelijke regelen (Mr. J. Limburg)

24 februari 1917 De Boroboedoer op Java (Th. van Erp)

10 maart 1917 De Lepra (J. D. Kayser)

24 maart 1917   Nationaliteiten in Europa en de Nederlandse natie in het bijzonder (Dr. H. Blink)

21 april 1917 Met de Nederlandse ambulance naar St. Petersburg en een bezoek aan het Oostfront, met lichtbeelden (Ph. C. Visser)

30 juni 1917 Zomersphinx. Boottocht op het Brasemer- en Kagermeer en diner in De Witte Brug.

3 november 1917 De lersche quaestie (Mr. J. B. Breukelman)

17 november 1917 DE SPHINX (Dr. W. G. C. Byvanck)

1 december 1917 lets over kaas en kaasbereiding (Dr. K. H. M. van der Zande)

29 december 1917 Gustave Le Bon en zijne theorieën (S. W. F. Margadant)

 

1916     

8 januari 1916 De Nederlandschen Landbouw in den oorlog (J. Smid)

22 januari 1916 De lessen der Iaatste maanden op militair gebied (D. M. E. de Ridder)

5 februari 1916 De toekomst van Suriname (Mr. S. J. R. de Monchy -  Burgemeester van Den Haag)

19 februari 1916 De geschiedenis van een politiek en letterkundig avonturier in de 2e helft van de 18e eeuw. (E. van Biema)

11 maart 1916   Werken (zinkstukken) systeem de Muralt (Jhr. Ir. R. P. L. de Muralt)

18 maart 1916   Welriekende producten uit het plantenrijk en de chemische industrie (J. J. Hofman)

1 april 1916 Man en vrouw (Dr. C. J. Weynandts Francken)

8 april 1916 De reis van een alpinist door Rusland in de eerste oorlogsmaanden (Ph. C. Visser)

15 april 1916 De Stormvloed van Januari 1916 en zijne gevolgen (Ir. H. Wortman)

1 juli 1916 Zomersphinx. Vianen, Gorinchem en diner to Rotterdam. Herdenking 50-jarig bestaan.

4 november 1916 Radio-telegrafie (Ir A. E. R. Collette - Hoofdingenieur-directeur Telegrafie en Telefonie Den Haag)

18 november 1916 Over de psychologie der getuigenis (Dr. Chr. A. van Geuns)

2 december 1916 De wichelroede (Ir. S. van Hoogstraten)

 

1915     

9 januari 1915 Berijmde Kroniek over 1914 (L. de Fouw)

23 januari 1915 Eenige mededeelingen omtrent de vaderlandsche nijverheid gedurende de huidige crisis (Ir. H. A. van Ilsselsteyn).

6 februari 1915 Eenige mededeelingen betreffende de working der Octrooiwet (Ir. G. H. E. Bergsma)

20 februari 1915 Ademhalingsgymnastiek als voorbehoedmiddel in den strijd tegen de tuberculose (Dr. R. A. J. Snethlage)

6 maart 1915 Darwinisme (Dr. G. J. Rinkel)

20 maart 1915 Oorlogschirurgie (Dr. D. H. van der Goot)

3 april 1915 Werken systeem de Muralt (Jhr. Ir. R. P. L. de Muralt).

17 april 1915 Vrij Debat

Juni 1915 Zomersphinx naar Alkmaar en diner te Amsterdam (Americain)

13 november 1915 Posterijen en Telegrafie tijdens de mobilisatie (Jhr. G. A. A. Alting von Geusau)

27 november 1915 Het Zeerecht tijdens den oorlog (Mr. M. J. van der Flier)

11 december 1915 Verkeersregeling bij de spoorwegen (Ir. J. F. H. Koopman)

 

1914     

3 januari 1914 Economische merkwaardigheden van onze Noord- en Zuiderzee-eilanden (Prof. Mr. D. van Blom)

17 januari 1914 De Reorganisatie van het Militair Onderwijs I (A. Hoogenboom)

7 februari 1914 Telefoon-exploitatie (Ir. H. J. Boetje)

21 februari 1914 De Rekenkamer (A..1. M. Stumpff Jr.)

7 maart 1914 De Reorganisatie van het Militair Onderwijs II (A. Hoogenboom)

21 maart 1914 Het Panama-kanaal en zijn economische beteekenis (Dr. H. Blink)

9 april 1914 De Uganda-spoorweg in 0.-Afrika en het Victoria Nyanza-Meer (Dr. C. J. Wijnandts Francken)

18 april 1914 Nog een omwenteling in den landbouw (P. van Hoek)

juni 1914 Zomersphinx naar Volendam en diner Amsterdam (Americain)

7 november 1914 Economische defensie (Mr. J. A. Everwijn)

21 november 1914 Militaire onderwaterzettingen en verdedigingslinien in Nederland (Dr. A. A. Beekman)

19 december 1914 Over Suriname (Dr. C. J. Wijnandts Francken)

 

1913     

4 januari 1913 De Effectenbeurs in de contramine (E. Edersheim Bzn.)

18 januari 1913 Wie is de auteur van de werken van Shakespeare (W. F. Margadant)

1 februari 1913 Over verkeer te water en verkeerspolitiek in Oud-Holland (A. A. Beekman)

22 februari 1913 Enkele beschouwingen over het grondbedrijf en de grondpolitiek van onze gemeente ook i.v.m. het Schouwburgvraagstuk (J. Jurriaan Kok - Wethouder openbare werken in Den Haag)

8 maart 1913 Het tentoonstellingswezen in het algemeen en de nationale en Internationale landbouwtentoonstelling in 1913 in het bijzonder (V. R. IJ. Croesen)

22 maart 1913 Vleeschkeuring voorheen en thans (Dr. H. Remmelts)

5 april 1913 Het oud-Nederlandsch familierecht (Mr. J. van Kuijk)

19 april 1913 De penale en penitentiaire kinderwetten en derzelver toepassing (Mr. J. J. M. Basquin)

Juni 1913 Zomersphinx naar Muiderslot en diner te Amsterdam (Americain).

1 november 1913 Neutraliteitshandhaving en de verdedeging van Holland als grondslag voor de Inrichting van onze weermacht (M. C. van der Hoog)

15 november 1913 Over Indische spoorwegen, bruggen en tunnelbouw (R. P. 0. D. Wijnmalen)

13 december 1913 Eenige beschouwingen over de mode (Mr. C. B. Nederburg)

20 december 1913 Vrij debat

 

1912     

13 januari 1912 De ontwikkeling en het beheer van de haven van Rotterdam (G. J. W. de Jongh)

27 januari 1912 Voor-Indië (Dr. H. Muller)

2 februari 1912 Causerie over aviatiek (Alb. Kapteyn)

17 februari 1912 Een omwenteling in den landbouw (P. van Hoek)

9 maart 1912 Een en ander over de Zwitsersche legermanoeuvres (Jhr. G. A. A. Alting von Geusau)

23 maart 1912 Eenige mededeelingen over de Nederlandsche nijverheid (H. A. van 1.1sselstein)

13 april 1912 Een paar grondwettelijke rechten beschouwd i.v.m. de eischen van de krijgstucht, de ouderlijke macht en ander daaraan verwant gezag (Mr. A. D. W. de Vries)

27 april 1912 Een halfvergeten hoofdstuk uit, de geschiedenis van ons herstel in 1813 (Dr W. G. C. Byvanck).

22 juni 1912 Zomersphinx naar de haven Rotterdam en boottocht naar Oostvoorne en diner aldaar.

2 november 1912 Een paar punten uit de leer der overerving (Dr. G. J. Rinkel)

23 november 1912 Onze successie-rechten (J. D. G. Schuuring)

7 december 1912 Vrij Debat. Curaçao (Jhr. de Jong van Beek en Donk)

14 december 1912 Verband tusschen staatkunde en strategie in oorlogstijd (J. C. C. Tonnet)

 

1911     

14 januari 1911 Komen en Gaan. Zwanenzang (L. A. de Fouw)

28 januari 1911 Een kijkje in Suriname. (Dr. D. H. van der Goot)

11 februari 1911 Het Nederlandsche Mijnrecht (Prof. Dr. D. van Blom)

25 februari 1911 Het tot stand komen van het Vredespaleis (D. E. C. Knuttel)

18 maart 1911 Ziekteverzekering (Mr. J. A. N. Patijn)

8 april 1911 Vragen waartoe de Papendrechtse zaak aanleiding geeft (Mr. J. Limburg)

15 april 1911 De Ontwerp-Militie-wet (Jhr. G. A. A. Alting von Geusau)

29 april 1911 De internationale positie van Nederland in het bijzonder op economisch gebied (Mr. J. A. Everwijn)

17 juni 1911 Zomersphinx : Rotterdam en Dordrecht en diner Rotterdam.

4 november 1911 De door het Roode Kruis te verleenen hulp bij rampen in tijd van vrede en oorlog (J. de Waal)

18 november 1911 Vrij debat. Enkele mededeelingen over Tripolis (Dr. H. Blink)

16 december 1911 Het Vraagstuk der gemeentelijke directe belastingen i.v.m. het jongste ontwerp tot invoering eener algemeene rijksinkomstenbelasting (L. A. de Fouw)

23 december 1911 Salversan (Dr. A. Halbertsma)

 

1910     

9 januari 1910 Berijmde Kroniek over 1909 (L. A. de Fouw)

22 januari 1910 Voorhistorische ringwallen (Prof. Dr. F. J. L. Kramer)

5 februari 1910 Beteekenis der weerkracht voor ons land (J. C. C. Tonnet)

19 februari 1910 Het Geheim van Lord Byron (Dr. W. G. C. Byvanck)

5 maart 1910 Spoorwegen in oorlogstijd (A. G. Maris)

19 maart 1910 Over den menschelijken schedel uit een anthropologisch oogpunt (Dr. C. J. Weynandts Franken)

9 april 1910 Vrij debat (de Scheveningsche weg) (J. W. Welcker)

23 april 1910 Toepassing van electriciteit op de spoorwegen (G. H. E. Bergsma)

18 juni 1910 Zomersphinx van Rotterdam langs Maas en IJssel naar Gouda en diner te Amsterdam

12 november 1910 Achter-Indië (Dr. H. P. N. Muller)

3 december 1910 Radio-telegrafie (A. E. R. Collette)

10 december 1910 Het onderzoek van documenten en handschriften (J. J. Hofman)